Řízení školy a školského zařízení ínném od 15. 2. 2019

Při řízení školy nebo školského zařízení je nezbytná znalost případně orientace ve školské legislativě. Jednotlivé zákony a vyhlášky, nařízení vlády a další právní předpisy se v obecné rovině dotýkají všech stupňů vzdělávání. Následně je vhodné prohloubit znalosti v oblasti toho druhu a stupně školy, který je v rámci Vámi v budoucnu řízené organizace žádoucí.

Jedná se o odborně zaměřený kurz v oblasti legislativy, financování, strategického plánování a tvorby koncepce. Kurz provede uchazeče o post ředitele školy jednotlivými fázemi konkurzního řízení od přípravy zřizovatele na vyhlášení konkurzu, přes sestavení konkurzní komise, fáze jednání konkurzní komise, přípravy uchazeče na konkurzní řízení před komisí, tvorbou a představením koncepce rozvoje školy, vyhlášení výsledku konkurzního řízení a jmenováním ředitele školy do funkce. Navazující je pak vlastní převzetí a strategické řízení školy.

V tomto oddíle se tedy budeme věnovat legislativě, která je pro obecně pojaté školství nejdůležitější. Níže předkládáme přehled základních zákonů a vyhlášek. Tento přehled není vyčerpávající a je nutné neustále sledovat vývoj v této oblasti.